אף אחד לא נולד שחיין

אף אחד לא נולד שחיין, אבל שיעורי שחייה – מצילים חיים